Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cervande/public_html/STRONA/libraries/joomla/utilities/date.php on line 56

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cervande/public_html/STRONA/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cervande/public_html/STRONA/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198
Regulamin
Wpisał PaweĹ?   

Warning: mktime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cervande/public_html/STRONA/libraries/joomla/utilities/date.php on line 117

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cervande/public_html/STRONA/libraries/joomla/utilities/date.php on line 245

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cervande/public_html/STRONA/libraries/joomla/utilities/date.php on line 249

Warning: strftime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cervande/public_html/STRONA/libraries/joomla/utilities/date.php on line 250
Wtorek, 24. Maj 2016 11:37

REGULAMIN ZESPOĹ?Ă?W MĹ?ODZIEĹťOWYCH RUGBY CLUB LECHIA GDAĹ?SK

ZASADY OGĂ?LNE

1. Rugby Club Lechia GdaĹ?sk, zwany dalej Klubem, jest organizatorem szkolenia w zakresie rugby, uczestniczy we wspĂłĹ?zawodnictwie sportowym organizowanym przez wĹ?aĹ?ciwe zwiÄ?zki sportowe oraz podejmuje dziaĹ?ania dla zapewnienia wychowania, rozwoju psychofizycznego i doskonalenia sprawnoĹ?ci fizycznej dzieci i mĹ?odzieĹźy.

2. Celem szkolenia jest:
2.1. rekrutacja dzieci i mĹ?odzieĹźy do dyscypliny sportowej â?? rugby,
2.2. wychowanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki, etyki i zasad Fair Play,
2.3. nauka i doskonalenie umiejÄ?tnoĹ?ci oraz rozwĂłj zdolnoĹ?ci ruchowych,

2.4. maksymalny rozwĂłj zdolnoĹ?ci motorycznych i umiejÄ?tnoĹ?ci techniczno-taktycznych mĹ?odych graczy poprzez indywidualizacjÄ? zajÄ?Ä? treningowych,

2.5. selekcja oraz stworzenie warunkĂłw do wyczynowego uprawiania rugby dla jednostek szczegĂłlnie uzdolnionych.

3. Treningi odbywajÄ? siÄ? w grupach, podzielonych pod wzglÄ?dem wieku oraz umiejÄ?tnoĹ?ci. KaĹźdy zawodnik jest szkolony z uwzglÄ?dnieniem wĹ?asnych indywidualnych potrzeb.

4. Zawodnik poddawany jest okresowym badaniom stanu zdrowia i testom umiejÄ?tnoĹ?ci, ktĂłre klasyfikujÄ? go do kolejnych etapĂłw szkolenia, odpowiednich grup treningowych.

5. Warunkiem przyjÄ?cia do klubu jest wypeĹ?nienie deklaracji zawodnika, wyraĹźenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu jak rĂłwnieĹź podpisanie Deklaracji czĹ?onkowskiej i OĹ?wiadczenia rodzicĂłw oraz posiadanie zaĹ?wiadczenia od lekarza sportowego o braku przeciwwskazaĹ? do trenowania rugby.

6. Klub zastrzega sobie prawo do nieodpĹ?atnego wykorzystania wizerunku zawodnika do celĂłw marketingowych i informacyjnych, pod warunkiem, Ĺźe wizerunek zostaĹ? utrwalony w zwiÄ?zku z zajÄ?ciami w Klubie. Klub zastrzega sobie prawo do umieszczenia informacji o zawodniku oraz jego osiÄ?gniÄ?ciach zdobytych w zwiÄ?zku z dziaĹ?alnoĹ?ciÄ? prowadzonÄ? przez Klub w internecie, artykuĹ?ach prasowych, folderach Klubu.

7. Rodzic/opiekun prawny wyraĹźa zgodÄ? na wykorzystanie wizerunku w sposĂłb okreĹ?lony w pkt. 6 przez akceptacje REGULAMINU ZESPOĹ?Ă?W MĹ?ODZIEĹťOWYCH RUGBY CLUB LECHIA GDAĹ?SK.

8. CofniÄ?cie zgody, o ktĂłrej mowa w pkt. 7, moĹźe nastÄ?piÄ? w kaĹźdym czasie poprzez podpisanie stosownego oĹ?wiadczenia i przesĹ?anie go do Klubu. CofniÄ?cie zgody obowiÄ?zuje od daty otrzymania oĹ?wiadczenia przez Klub.

OBOWIÄ?ZKI ZAWODNIKA

9. KaĹźdy zawodnik powinien siÄ? identyfikowaÄ? z klubem RC Lechia GdaĹ?sk. DbaÄ? o jego dobry wizerunek podczas treningĂłw, zawodĂłw sportowych, jak rĂłwnieĹź w Ĺźyciu codziennym.

10. Zawodnik powinien odnosiÄ? siÄ? z szacunkiem do kolegĂłw z Klubu, trenerĂłw, pracownikĂłw Klubu, kibicĂłw oraz sÄ?dziĂłw, a takĹźe przestrzegaÄ? zasady Fair Play oraz dobrego wychowania.

11. Zawodnik powinien uzyskiwaÄ? jak najlepsze wyniki w nauce z wszystkich przedmiotĂłw, a takĹźe z zachowania. W przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika sĹ?abych wynikĂłw w nauce lub braku promocji do nastÄ?pnej klasy trener w porozumieniu z rodzicami moĹźe: nie powoĹ?ywaÄ? zawodnika na mecze mistrzowskie i turnieje, skreĹ?liÄ? z listy uczestnikĂłw obozu, podjÄ?Ä? decyzjÄ? o czasowym zawieszeniu zawodnika w zajÄ?ciach sportowych, aĹź do momentu poprawienia ocen szkolnych. W wyjÄ?tkowych sytuacjach brak postÄ?pĂłw w nauce moĹźe byÄ? podstawÄ? do zakoĹ?czenia wspĂłĹ?pracy z zawodnikiem.

12. Na koniec kaĹźdego pĂłĹ?rocza zawodnik lub rodzice/opiekunowie prawni majÄ? obowiÄ?zek zapoznaÄ? trenera z ocenami szkolnymi przedstawiajÄ?c wypeĹ?niony formularz z ocenami szkolnymi lub ksero Ĺ?wiadectwa szkolnego.

UDZIAĹ? W ZAJÄ?CIACH I ZAWODACH

13. Zawodnik zobowiÄ?zany jest do systematycznego uczestnictwa we wszystkich zajÄ?ciach i zawodach organizowanych przez Klub. Powinien charakteryzowaÄ? siÄ? punktualnoĹ?ciÄ?, zdyscyplinowaniem, obowiÄ?zkowoĹ?ciÄ?, kulturÄ? osobistÄ?, aktywnym udziaĹ?em w zajÄ?ciach w celu podnoszenia swoich umiejÄ?tnoĹ?ci sportowych oraz przestrzegaÄ? higieny osobistej.

14. UdziaĹ? w wyznaczonych zajÄ?ciach i zawodach jest obowiÄ?zkowy dla wszystkich zawodnikĂłw. JeĹ?li zawodnik nie moĹźe uczestniczyÄ? w zajÄ?ciach lub zawodach lub teĹź spóźni siÄ? na nie, ma obowiÄ?zek poinformowaÄ? o tym swojego trenera z wyprzedzeniem.

15. Trening zaczyna siÄ? w szatni, jeĹ?li inaczej nie zaleci trener prowadzÄ?cy. Na minimum 5 minut przed treningiem zawodnik jest przygotowany do zajÄ?Ä? â?? po przebraniu siÄ? w strĂłj treningowy jest gotowy do wysĹ?uchania zadaÄ? i poleceĹ? dotyczÄ?cych zajÄ?Ä?.

16. Zawodnik ZobowiÄ?zany jest do wykonywania poleceĹ? trenera dotyczÄ?cych sposobu realizacji Ä?wiczeĹ? oraz przestrzegania zasad ich wykonywania.

17. Zawodnik zobowiÄ?zany jest do dbania o wĹ?asny sprzÄ?t sportowy oraz przybory i przyrzÄ?dy treningowe znajdujÄ?ce siÄ? na obiektach sportowych, ktĂłre po kaĹźdych zajÄ?ciach jest zobowiÄ?zany zwrĂłciÄ? zgodnie z zaleceniami trenera.

18. Zawodnik zobowiÄ?zuje siÄ? do posiadania niezbÄ?dnego, odpowiedniego sprzÄ?tu treningowego oraz reprezentacyjnego zatwierdzonego przez ZarzÄ?d Klubu. W czasie treningu zawodnik powinien posiadaÄ? bidon z wodÄ? oraz ochraniacze adekwatne do grupy wiekowej.

19. Zawodnik powoĹ?any na zawody sportowe pojawia siÄ? ubrany w sprzÄ?t reprezentacyjny albo zgodnie z wytycznymi trenera.
20. Zawodnik ma kategoryczny zakaz trenowania, grania, udziaĹ?u w testach, meczach kontrolnych w innym klubie. Wszelka aktywnoĹ?Ä? sportowa (Kadry Polski, Kadry POZR, zawody szkolne, zajÄ?cia sportowe pozalekcyjne, obozy sportowe) powinna byÄ? konsultowana z trenerem prowadzÄ?cym, przy zachowaniu pkt. 14.

21. Zawodnik do kaĹźdych zajÄ?Ä? ma odpowiednio przygotowany sprzÄ?t treningowy, a po kaĹźdym treningu i zawodach (jeĹźeli warunki pozwolÄ?) bierze prysznic. Zawodnik dba o swoje zdrowie, przestrzega zaleceĹ? trenera odnoĹ?nie zasad odĹźywiania oraz regularnie uczestniczy w ustalonych badaniach i testach.

22. Zawodnik na koniec kaĹźdej rundy podlega ocenie zarĂłwno pod wzglÄ?dem postÄ?pĂłw szkolenia, aktualnych predyspozycji sportowych, a takĹźe zachowania i dbania o dobre imiÄ? Klubu. Na podstawie tej oceny ZarzÄ?d Klubu lub wyznaczony trener mogÄ? podjÄ?Ä? decyzjÄ? o przydziale do okreĹ?lonego zespoĹ?u, czasowym lub definitywnym zakoĹ?czeniu wspĂłĹ?pracy z zawodnikiem oraz jego rodzicami/opiekunami prawnymi. Za szczegĂłlne osiÄ?gniÄ?cia sportowe lub godne reprezentowanie Klubu ZarzÄ?d lub trener prowadzÄ?cy mogÄ? nagrodziÄ?: wyróşnieniem zawodnika przed grupÄ? zawodnikĂłw i kibicĂłw, dyplomem, wysĹ?aniem listu pochwalnego, do rodzicĂłw lub szkoĹ?y.

TRENERZY

23. Trener jest osobÄ? odpowiedzialnÄ? za koordynacjÄ? dziaĹ?aĹ? caĹ?ego zespoĹ?u jak rĂłwnieĹź za jego prawidĹ?owe funkcjonowanie na boisku oraz poza nim.

24. Trener upowaĹźniony jest do naĹ?oĹźenia sankcji o ktĂłrych mowa w pkt. 11 i 29. Od decyzji trenera przysĹ?uguje odwoĹ?anie do ZarzÄ?du Klubu, ktĂłry podejmuje ostatecznÄ? decyzjÄ?.

RODZICE

25. Szatnia jest miejscem przygotowania zawodnika do aktywnoĹ?ci sportowej. Zabrania siÄ? wchodzenia do szatni rodzicom i opiekunom , za wyjÄ?tkiem osĂłb wyznaczonych przez trenera do pomocy w przygotowaniu zawodnikĂłw najmĹ?odszych rocznikĂłw (do 9 lat) do zajÄ?Ä?.

26. Podczas meczĂłw rodzice (opiekunowie, czĹ?onkowie rodzin) zawodnikĂłw przebywajÄ? na trybunach obiektu sportowego lub w innych wyznaczonych miejscach. Za zgodÄ? trenera, rodzice mogÄ? obserwowaÄ? treningi z trybun lub innego miejsca wskazanego przez trenera.

27. Udzielanie instrukcji zawodnikom jest elementem szkolenia i naleĹźy do obowiÄ?zkĂłw trenera. Zabrania siÄ? rodzicom (opiekunom, czĹ?onkom rodzin) ingerowania w zachowanie zawodnikĂłw i podejmowane przez nich decyzje. Niedopuszczalne jest ingerowanie w decyzje podjÄ?te przez trenera na boisku. Osobom naruszajÄ?cym ten zakaz zabrania siÄ? obserwowania treningĂłw oraz meczy kontrolnych grup mĹ?odzieĹźowych. Uporczywe naruszanie tych zakazĂłw moĹźe byÄ? podstawÄ? do wykluczenia zawodnika z danej grupy szkoleniowej lub definitywnego zakoĹ?czenia wspĂłĹ?pracy z zawodnikiem.

28. Rodzice/opiekunowie prawni zawodnikĂłw oraz czĹ?onkowie ich rodzin zobowiÄ?zani sÄ? do godnego reprezentowania Klubu w czasie treningĂłw oraz do kulturalnego zachowania w stosunku do innych dzieci, ich rodzicĂłw, kibicĂłw druĹźyn przeciwnych, a takĹźe sÄ?dziĂłw.

FINANSE

29. Rodzice/opiekunowie prawni sÄ? zobowiÄ?zani do terminowego regulowania zobowiÄ?zaĹ? wobec Klubu. OpĹ?aty zwiÄ?zane z uczestnictwem w dziaĹ?alnoĹ?ci Klubu zamieszczone sÄ? na stronie internetowej klubu.

POSTANOWIENIA KOĹ?COWE

30. W przypadku czasowego lub definitywnego zakoĹ?czenia wspĂłĹ?pracy z zawodnikiem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi, zawodnik ten jest zobowiÄ?zany do uregulowania zalegĹ?oĹ?ci finansowych oraz zwrotu wszelkiego wypoĹźyczonego do treningu sprzÄ?tu (np. piĹ?ki, w grupach starszych â?? strĂłj treningowy) lub wydanych mu dokumentĂłw. Naruszenie tego obowiÄ?zku stanowi podstawÄ? do dochodzenia roszczeĹ? finansowych lub nie wydania zgody na transfer do innego klubu.

31. PowyĹźsze punkty regulaminu sÄ? nieodĹ?Ä?cznym elementem szkolenia i budowania prawidĹ?owej postawy zawodnika. Ich naruszenie jest podstawÄ? do przeprowadzenia rozmowy dyscyplinujÄ?cej, czasowego zawieszenia, a w razie uporczywego Ĺ?amania do zakoĹ?czenia wspĂłĹ?pracy z zawodnikiem.

32. Wszelkie sprawy sporne rozpatrywane sÄ? przez ZarzÄ?d Klubu indywidualnie. ZarzÄ?d Klubu zastrzega sobie autonomie w podejmowaniu decyzji w stosunku do zaistniaĹ?ej sytuacji.

 Dokumenty do pobrania: