Turniej Dzieci i Młodzieży na 65-lecie Klubu, 5.06.2021