Miasto Gdańsk
shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0,00 
View Cart Check Out

Single Blog Title

This is a single blog caption

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków

Stowarzyszenia Rugby Club „Lechia” Gdańsk” w Gdańsku Zarząd Stowarzyszenia Rugby Club „Lechia” Gdańsk w Gdańsku zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się w pierwszym terminie w dniu 28.12.2019 roku o godzinie 18:00 w Gdańsku przy ul. Traugutta 29 (Dom Sportowca ROKO)

Proponowany porządek obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia Rugby Club „Lechia” w Gdańsku

1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2. Wybór przewodniczącego Zebrania.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności podejmowania decyzji.

4. Wybór protokolanta Zebrania.

5. Przedstawienie porządku obrad.

6. Głosowanie nad podjęciem Uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Stowarzyszenia Rugby Club „Lechia” w Gdańsku na znalezienia nabywcy oraz zawarcia umowy sprzedaży w zakresie: nazwy klubu, loga i znaku graficznego i wszelkich innych praw majątkowych związanych z wizualizacją stowarzyszenia.

7. Głosowanie nad podjęciem Uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Stowarzyszenia Rugby Club „Lechia” w Gdańsku na znalezienia nabywcy oraz zawarcia umowy przeniesienia (sprzedaży) prawa do miejsca w lidze „Ekstraliga Rugby”, prawa do dysponowania licencjami zawodniczymi oraz umów z zawodnikami.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków. Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu. W przypadku braku większości Członków Zarząd Stowarzyszenia Rugby Club „Lechia” Gdańsk w Gdańsku, zgodnie z §19 Statut, wyznacza się kolejny termin na 28.12.2019 roku na godzinę 18:15. Zarząd Stowarzyszenia Rugby Club „Lechia” Gdańsk” w Gdańsku