Miasto Gdańsk
shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0,00 
View Cart Check Out

Single Blog Title

This is a single blog caption

Nadzwyczajne Walne Zebranie

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 30.07.2020 nadzwyczajne Walne Zebranie członków celem przedstawienia sprawozdań finansowych oraz omówienia bieżących spraw w szczególności poruszonych na poprzednim posiedzeniu, a także podjęcia odpowiednich uchwał zatwierdzających.

Zebranie odbędzie się o godz. 19:00 (pierwszy termin), 19:15 (drugi termin) w Domu Sportowca ROKO ul. Traugutta 29 w Gdańsku.

 1. Otwarcie obrad zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór protokolanta zebrania.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania.
 5. Przyjęcie porządku obrad zebrania.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019, 2018, 2017, oraz informacji o bieżącej sytuacji Stowarzyszenia.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,
  b) udzielenie absolutorium dla członków Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2019,
  c) przeznaczenie zysku/straty.
 8. Dyskusja i podjęcie stosownych uchwał nad utworzeniem nowego podmiotu, która przejmie prowadzenie drużyny seniorów.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.